Vốn tối thiểu cho các công ty nước ngoài tại Việt Nam - Doanh nghiệp Việt

Vốn tối thiểu cho các công ty nước ngoài tại Việt Nam - Doanh nghiệp Việt

02-09-2018 84 Comments 467 Views

Một trong những câu hỏi phổ biến nhất mà các nhà đầu tư nước ngoài và các công ty có là yêu cầu về vốn tối thiểu ở Việt Nam là bao nhiêu và mức phí phải trả là bao nhiêu? Trong bài này chúng tôi sẽ đề cập đến các yêu cầu về vốn đối với từng loại hình pháp nhân liên quan đến các nhà đầu tư nước ngoài.

Thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam

Các loại hình doanh nghiệp về thành lập công ty nước ngoài được cá nhân các nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn nhiều nhất tại Việt Nam là công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần. Tùy thuộc vào ngành, công ty có thể được phân loại là doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài hoặc liên doanh với một đối tác địa phương. Dựa vào các hoạt động sắp tới của bạn thì việc thành lập doanh nghiệp ở Việt Nam có thể được chia ra như sau:

Công ty trách nhiệm hữu hạn.

Thích hợp nhất cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cơ cấu tổ chức đơn giản và thay vì cổ đông có các thành viên (có thể sở hữu các tỷ lệ phần trăm khác nhau của công ty). Ở đây bạn sẽ thấy chi tiết về cấu trúc công ty của một công ty trách nhiệm hữu hạn ở Việt Nam.

Công ty cổ phần

Phù hợp cho các doanh nghiệp vừa và lớn, nó có cấu trúc doanh nghiệp phức tạp hơn. Công ty Cổ Phần là một doanh nghiệp được pháp luật Việt Nam đề cập đến như là một công ty cổ phần, trong đó cổ phần của ba hoặc nhiều hơn các cổ đông ban đầu.

Vốn thành lập doanh nghiệp

Vốn thành lập doanh nghiệp

Thành lập chi nhánh

Một chi nhánh phù hợp với các nhà đầu tư nước ngoài muốn thực hiện các hoạt động thương mại và có thu nhập tại Việt Nam mà không thành lập một pháp nhân riêng. Tuy nhiên cần lưu ý rằng các hoạt động trong ngành được giới hạn trong các hoạt động của công ty mẹ.

Văn phòng đại diện là đại diện cho công ty mẹ tại Việt Nam mà không tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh nào. Đây là lựa chọn dễ dàng nhất nếu công ty nước ngoài không có kế hoạch kiếm thêm thu nhập ở Việt Nam.

Vốn tự có và yêu cầu về vốn tối thiểu ở Việt Nam.

Hiện tại không có yêu cầu về vốn tối thiểu nào được đặt ra cho hầu hết các doanh nghiệp tham gia thị trường. Điều này một mình tạo ra nhiều khả năng cho các doanh nhân mới ở Việt Nam. Căn cứ Luật doanh nghiệp thì vốn điều lệ phải nộp đầy đủ chín mươi ngày, kể từ ngày nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Sự khác biệt về nhu cầu vốn tối thiểu cho mỗi ngành

Số vốn khác nhau tùy thuộc vào ngành. Tại Việt Nam có những ngành nghề kinh doanh có điều kiện tạo ra một khoản vốn tối thiểu cho vốn.

Sở kế hoạch và đầu tư quyết định về yêu cầu vốn tối thiểu tùy thuộc vào mức độ thâm dụng vốn là lĩnh vực kinh doanh. Đối với các nhà máy và ngành công nghiệp hoạt động ở quy mô lớn hơn, số vốn cũng cần phải cao hơn.

Tuy nhiên khi bắt đầu kinh doanh ở Việt Nam mà không đòi hỏi nhiều vốn đầu tư thì vốn có thể khá nhỏ, đặc biệt khi so với các nước như Indonesia.

Vốn trả tại Việt Nam là bao nhiêu?

Trong khi làm việc với thị trường Việt Nam, vốn thanh toán đã trả cho công ty nước ngoài theo tiêu chuẩn là 10.000 USD. Tuy nhiên nó cũng có thể ít hơn hoặc nhiều hơn. Sự khác biệt đến từ đâu? Yếu tố chính là ngành nghề đầu tư của bạn.

Một số ngành kinh doanh có yêu cầu về vốn có điều kiện, nhưng vốn trung bình tối thiểu được cơ quan cấp phép chấp nhận là 10.000 USD.

Thực tiễn hiện tại của chúng tôi cho thấy số tiền này nói chung được chấp nhận rộng rãi, tuy nhiên khi xác nhận các doanh nghiệp có vốn đầu tư thấp hơn trong quá trình thành lập, nó chủ yếu phụ thuộc vào Sở Kế Hoạch và Đầu Tư. Bạn nên lên kế hoạch trả ít nhất 10.000 đô la Mỹ.

Tin Liên Quan